2018 Bertie County Leafspot Advisory

— Written By
Date

Lewiston

Last Effective
Spray Date

Williamston

Last Effective
Spray Date

7/5 Do Not Spray -0- Do Not Spray 6/18/2018
7/6 Do Not Spray -0- Spray Today 6/22/2018
7/7 Do Not Spray -0- Do Not Spray 6/22/2018
7/9 Do Not Spray -0- Do Not Spray 6/22/2018
7/11 Do Not Spray -0- Do Not Spray 6/22/2018
7/12 Do Not Spray -0- Do Not Spray 6/22/2018
7/13 Do Not Spray -0- Spray Today 6/29/2018
7/14 Do Not Spray -0- Do Not Spray 6/29/2018
7/15 Do Not Spray -0- Do Not Spray 6/29/2018
7/16 Do Not Spray -0- Do Not Spray 6/29/2018
7/17 Do Not Spray -0- Do Not Spray 6/29/2018
7/18 Spray Today 7/4/2018 Do Not Spray 6/29/2018
7/19 Do Not Spray 7/4/2018 Spray Today 7/5/2018
7/20 Do Not Spray 7/4/2018 Do Not Spray 7/5/2018
7/21 Do Not Spray 7/4/2018 Do Not Spray 7/5/2018
7/22 Do Not Spray 7/4/2018 Do Not Spray 7/5/2018
7/23 Do Not Spray 7/4/2018 Spray Today 7/9/2018
7/24 Do Not Spray 7/4/2018 Do Not Spray 7/9/2018
7/25 Spray Today 7/11/2018 Spray Today 7/11/2018
7/26 Do Not Spray 7/11/2018 Do Not Spray 7/11/2018
7/27 Do Not Spray 7/11/2018 Do Not Spray 7/11/2018
7/28 Spray Today 7/14/2018 Do Not Spray 7/11/2018
7/29 Do Not Spray 7/14/2018 Do Not Spray 7/14/2018
7/30 Do Not Spray 7/14/2018 No Data
7/31 Spray Today 7/17/2018 Spray Today 7/17/2018
8/1 Spray Today 7/18/2018 Do Not Spray 7/17/2018
8/2 Do Not Spray 7/18/2018 Do Not Spray 7/17/2018
8/3 Spray Today 7/20/2018 Do Not Spray 7/17/2018
8/4 Do Not Spray 7/20/2018 Spray Today 7/21/2018
8/5 Do Not Spray 7/20/2018 Do Not Spray 7/21/2018
8/6 Do Not Spray 7/20/2018 Spray Today 7/23/2018
8/7 Spray Today 7/21/2018 Do Not Spray 7/23/2018
8/8 Do Not Spray 7/24/2018 Do Not Spray 7/23/2018
8/9 Do Not Spray 7/24/2018 Spray Today 7/26/2018
8/10 Do Not Spray 7/24/2018 Do Not Spray 7/26/2018
8/11 Do Not Spray 7/24/2018 Do Not Spray 7/26/2018
8/12 Do Not Spray 7/24/2018 Do Not Spray 7/26/2018
8/13 Do Not Spray 7/24/2018 Do Not Spray 7/26/2018
8/14 Do Not Spray 7/24/2018 Spray 7/31/2018
8/15 Do Not Spray 7/24/2018 Do Not Spray 7/31/2018
8/16 Spray Today 8/2/2018 Spray Today 8/2/2018
8/17 Do Not Spray 8/2/2018 Do Not Spray 8/2/2018
8/18 Do Not Spray 8/2/2018 Do Not Spray 8/2/2018
8/19 Spray Today 8/2/2018 Spray Today 8/5/2018
8/20 Do Not Spray 8/2/2018 Do Not Spray 8/5/2018
8/21 Do Not Spray 8/2/2018 Do Not Spray 8/5/2018
8/22 Do Not Spray 8/2/2018 Do Not Spray 8/5/2018
8/23 Do Not Spray 8/2/2018 Spray Today 8/9/2018
8/24 Do Not Spray 8/2/2018 Do Not Spray 8/9/2018
8/25 Do Not Spray 8/2/2018 Do Not Spray 8/9/2018
8/26 Do Not Spray 8/2/2018 Do Not Spray 8/9/2018
8/27 Do Not Spray 8/2/2018 Do Not Spray 8/9/2018
8/28 Spray Today 8/14/2018 Do Not Spray 8/9/2018
8/29 Do Not Spray 8/14/2018 Do Not Spray 8/9/2018
8/30 Do Not Spray 8/14/2018 Do Not Spray 8/9/2018
8/31 Do Not Spray 8/14/2018 Spray Today 8/17/2018
9/1 Do Not Spray 8/14/2018 Do Not Spray 8/17/2018
9/2 Spray Today 8/19/2018 Do Not Spray 8/17/2018
9/3 Do Not Spray 8/19/2018 Do Not Spray 8/17/2018
9/4 Do Not Spray 8/19/2018 Do Not Spray 8/17/2018
9/5 Do Not Spray 8/19/2018 Spray Today 8/22/2018
9/6 Do Not Spray 8/19/2018 Do Not Spray 8/22/2018
9/7 Do Not Spray 8/19/2018 Do Not Spray 8/22/2018
9/8 Do Not Spray 8/19/2018 Spray Today 8/25/2018
9/9 Do Not Spray 8/19/2018 Do Not Spray 8/25/2018
9/10 Do Not Spray 8/19/2018 Do Not Spray 8/25/2018
9/11 Do Not Spray 8/19/2018 Spray Today 8/28/2018
9/12 Do Not Spray 8/19/2018 Do Not Spray 8/28/2018
9/13 Do Not Spray 8/19/2018 Spray Today 8/31/2018
9/14 Spray Today 9/01/2018 Do Not Spray 8/31/2018
9/15 Do Not Spray 9/01/2018 No Data
9/16 Do Not Spray 9/01/2018 No Data
9/17 Do Not Spray 9/01/2018 No Data
9/18 Do Not Spray 9/1/2018

No Data

 

9/19 Do Not Spray 9/1/2018 No Data
9/20 Do Not Spray 9/1/2018 No Data
9/21 Do Not Spray 9/1/2018 No Data
9/22 Do Not Spray 9/1/2018 Spray Today 9/8/2018
9/23 Do Not Spray 9/1/2018 Do Not Spray 9/8/2018
9/24 Do Not Spray 9/1/2018 Do Not Spray 9/8/2018
9/25 Do Not Spray 9/1/2018 Spray Today 9/11/2018
9/26 Spray Today 9/12/2018 Do Not Spray 9/11/2018
9/27 Do Not Spray 9/12/2018 Spray Today 9/13/2018
9/28 Do Not Spray 9/12/2018 Do Not Spray 9/13/2018
9/29 Do Not Spray 9/12/2018 Do Not Spray 9/13/2018
9/30 Do Not Spray 9/12/2018 Do Not Spray 9/13/2018
10/1 Do Not Spray 9/12/2018 Spray Today 9/17/2018
10/2 Do Not Spray 9/12/2018 Do Not Spray 9/17/2018
10/3 Do Not Spray 9/12/2018 Do Not Spray 9/17/2018
10/4 Spray Today 9/21/2018 Do Not Spray 9/17/2018
10/5 Do Not Spray 9/21/2018 Do Not Spray 9/17/2018
10/6 Do Not Spray 9/21/2018 Spray Today 9/23/2018
10/7 Do Not Spray 9/21/2018 Do Not Spray 9/23/2018